پایگاه اینترنتی عباس داورمنش- کلینیک نیماه
کلینیک مشاوره روانشناسی نیماه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۳ | 

کلینیک مشاوره روانشناسی نیماه

AWT IMAGE

 (NIMAH Counseling Center)

کلینیک مشاوره و روانشناسی نیماه
صاحب امتیاز: عباس داورمنش
 با مدیریت : عباس داورمنش و لادن سوادکوهی
 کادر متخصص روانشناسی و روانپزشکی
 دارای مجوز از بهزیستی استان تهران
پذیرش با تعیین وقت قبلی
تلفن: ۲۲۵۵۳۱۶۵ (۰۲۱)
آدرس: تهران، پاسداران، خیابان بهستان نهم، پلاک ۱۷

مشاور شما در امور روان‌ درمانی
با ریشه‌یابی عمیق مشکلات درونی و بیرونی خود و حل ریشه‌ای آنها، زندگی تؤام با آرامش و عاری از تنش و تعارض را تجربه کنید و با تغییر بنیادی خویشتن و شیوه زندگی خود، همراه با احساس آزادی دوباره متولد شوید.


مشاور شما در مقابله با اعتیاد
اعتیاد به مواد مخدر: این پدیده خانمان‌برانداز که جوانان و نوجوانان و خانواده‌های ما را تهدید می‌کند. باید از طریق آموزش، پیشگیری و درمان به مقابله به آن همت گماشت. متخصصین ما در این راه با شما همگام و در خدمت شما هستند.


مشاور شما در کاهش افسردگی و اضطراب
احساس کسالت می‌کنید؟ حال هیچ کاری ندارید؟ بد می‌خوابید؟ اشتهایی به غذا ندارید؟ بیشتر اوقات کلافه‌اید؟
باید راهی برای افسردگی و کسالت باشد.
اضطراب را چه می‌کنید؟
شما به مشاور متخصص نیاز دارید.


مشاور شما در امور خانواده و ازدواج
خانواده باید محیطی آرام، آکنده از صمیمیت و صفا برای یک یک اعضای خود باشد. ازدواج به عنوان عامل شروع تشکیل خانواده اقدامی است عاشقانه و در عین حال جدی.
بپذیریم همسرگزینی باید مبتنی بر حفظ تدوام و انسجام خانواده توأم با عشق و احترام متقابل باشد و این همه در دنیای پیچیده امروز متضمن کسب دانش و آگاهی به کمک مشاوره با متخصصین مربوطه است.


مشاور شما در امور کودکان استثنایی
کودکان استثنائی را باید شناخت و مبتنی بر نیازهای زیستی، آموزشی و توانبخشی او برایش برنامه‌ریزی کرد. به گونه‌ای که گامهای تکاملی او دچار وقفه نگردیده نه حضور او موجب سردی فضای خانواده باشد و نه مشکلات خانوادگی مانع پیشرفت وی باشد.
استثنائی بودن و استثنائی زیستن و موفقیت در زندگی متضمن آگاهی از یافته‌های علمی و بکارگیری آنها است.


مشاور شما در تشخیص میزان هوشمندی و استعداد
آیا قادر هستید در این کار موفق شوید؟ آیا توانایی گذراندن این دوره را دارید؟ آیا با علایق و انگیزه‌هایتان همخوانی دارد یا فقط چشم و همچشمی و توصیه دیگران عامل ترغیب شما در پیمودن این راه شده؟


مشاور شما در امور تربیتی
پرورش فرزند در دنیای پیچیده امروز کاری بس دشوار بوده نیاز به مشاوره با روانشناسان تربیتی دارد. مهم آن است بدانیم از فرزندمان چه می‌خواهیم؟ چگونه مطرح کنیم؟ و چه انتظاری داشته باشیم؟


مشاور شما در امور رفتاردرمانی و رفتاردرمانی شناختی
هیچ رفتاری ناگهانی و بدون علت در فرزند شما ظاهر نشده است. باید ریشه‌یابی نموده تا زود است زمینه تقویت و تثبیت را پیدا کرده به طریق علمی اقدام به خاموش کردن و حذف رفتار ناپسند در فرزند نمود.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اینترنتی عباس داورمنش:
http://davarmanesh.ir/find.php?item=1.60.31.fa
برگشت به اصل مطلب