پایگاه اینترنتی عباس داورمنش- کتب
دغدغه‌های مادرانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۳ | 

دغدغه‌های مادرانه

AWT IMAGE

 

 تألیف : عباس داورمنش (روان شناس مشاور پرورشی)
 نوشته حاضر تلاش دارد پاسخگوی برخی سؤالات روان شناختی والدین در مورد فرزندشان باشد و برای انجام این مهم واجد دو ویژگی است. اولاً نگارش برگرفته شده از سالیان متمادی مطالعه، تحقیق و تجربه است و تجربه برگرفته شده خالص از دیگر فرهنگ‌ها نیست. در ثانی به شکلی روان و عامه پسند نوشته شده تا علم روان شناسی را از برج عاج پایین کشیده به شکلی کاربردی در پاسخگویی برخی ابهامات پدر و مادرها در شیوه رفتار با فرزند بکار گیرد.
 همچنین به جهت امکان بررسی همه جوانب، هر موضوع در قالب بحث و تبادل نظر در جلسات مشاوره روان شناسی طرح گردیده است. 
 این شکل از نگارش در اصل کوششی است اولاً به منظور معرفی هرچه بیشتر «مراکز خدمات مشاوره روان شناسی» و در ثانی توجه دادن خواننده متن به همه جوانب موضوع به دور از حاشیه روی‌های زاید.
 البته در پایان هر مبحث باز رعایت حال خوانندگان پرمهر اما کم حوصله هم شده و چکیده بحث همراه با «چه نکنیم» و «چه بکنیم» در آن مورد نیز آورده شده است.
 بی بضاعتی علمی فرهنگی نگارنده این مجموعه را به بزرگواری خود ببخشید. پاسخ به برخی دیگر از این گونه سؤالات در نوشته‌ای به همین عنوان (دغدغه‌های مادرانه – ۲ ) بسته به خواست شما عزیزان اهل مطالعه است.
 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اینترنتی عباس داورمنش:
http://davarmanesh.ir/find.php?item=1.54.24.fa
برگشت به اصل مطلب