پایگاه اینترنتی عباس داورمنش- آثار و تالیفات
نفرین شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۴/۳۱ | 
 

نفرین شده

 از سری کتابهای عباس داورمنش

 

عنوان کتاب : نفرین شده

 

موضوع : قصه

 

تاریخ انتشار : ——–

 

چکیده مطلب : دوست بسیار عزیزم هرمز بصیرت روان پزشک موفق در اوج شکوفایی و خوشبختی ناگهان در خانه اش دچار ایست قلبی شده می میرد و همه را در شوک و ماتم فرو می برد . وقتی همه در مراسم تدفین او به سوگ نشسته بودند ناگهان دکتر بصیرت زنده شده با به کار افتادن قلبش سلامتش را به دست می آورد و فضای حزن آمیز خانواده به فضایی شاد و راضی بدل می شود . اما این خرسندی عمومی دوام زیادی نیاورده و تلخکامی های همه جوره به همراه می آورد . به گونه ای که دکتر بصیرت آرزوی مرگ می کند و بالاخره در اوج استیصال بروز ناگواری های پشت سر هم سرانجام تصمیم می گیرد دوباره بمیرد و با مرگ خود سایرین را از شر نحوست وجود خود پاک نماید . او اعلام می کند مرگ هر کس تحولی مثبت برای بازمانده ها ایجاد می کند و اگر چه مرگ یکنفر درابتدا موجب تاثر اطرافیان می شود اما شادی و رضایت بعدی به ارمغان می آورد . خانه ای که مدتی مرگ و میر نداشته باشد بوی تعفن و تلخکامی می دهد .

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اینترنتی عباس داورمنش:
http://davarmanesh.ir/find.php?item=1.53.30.fa
برگشت به اصل مطلب